Metalli Preziosi - Lady No6 - painting by Tania Metalli

Lady No.6

Ballpoint pen on canvas

2013