Metalli Preziosi - Lady No3 - painting by Tania Metalli

Lady No.3

Ballpoint pen on canvas

2013